Дистанционерът
Важният елемент между стъклата


Какво има между стъклата на един прозорец, което може да определим като важен елемент при производството му?

Ще се съгласите с факта, че количеството топлина, студ или шум, преминаващо през прозорците на една сграда, до голяма степен се определя от материалите, използвани при изпълнение на стъклопакетите. Колкото по-добре информиран е потребителят преди да говори с конкретен производител на дограма, толкова по-подготвен е да вземе интелигентно решение при избор на нови прозорци или подмяна на старите.

В съвременните херметически затворени двойни стъклопакети, голяма част от топлината се губи през дистанционара, който се явява разделител на стъклата.

Принципът на стъклопакета е да формира празнина от сух въздух (или специален газ) между двe или повече стъкла. Херметизаторите за периферията на стъклопакета, различните по вид молекулярни изсушители, вложени в дистанционера, както и самият дистанционер, са материали с различни качества, които в комбинация с технологията и процесите на изпълнение на стъклопакета, обуславят в голяма степен надеждността и дълготрайността му. Междустъкленото пространство е херметично затворено и изпълнено с инертен газ – криптон или аргон. Дистанионрът е съставният елемент, който разделя стъклата на определено разстояние и по този начин осигурява добра звуко- и топлоизолация на стъклопакета.


         
   
 
PVC ПРОИЗВОДСТВО
ЦЕХ ЗА СТЪКЛОПАКЕТИ
ОФИСИ
Новини
Свидетелство , издадено на Етиком ООД като производител на определен клас ПВЦ, Алуминиева дограма и Стъклопакети , издадено от Сдружение Български врати, прозорци и фасади и Българска Стопанска Камара
ЕТИКОМ - сертифициран член
Новата актуална промоция от Somfy
Обекти
НОВ СЕРТИФИКАТ